Storno podmienky

1. Hotel si vyhradzuje právo požadovať od klienta pri rezervácii zálohovú platbu vo výške 50% z ceny ubytovania. Rezervácia sa stáva záväznou pre hotel až po obdržaní zálohovej platby na účet hotela.

2. Hotel je oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky v prípade, že klient zruší svoju rezerváciu pobytu písomne, elektronicky, telefonicky v nasledovných lehotách:

Rezerváciu ubytovania klient môže stornovať 45 dní pred príchodom bez storno poplatkov.

Ak zrušíte alebo zmeníte rezerváciu do 44 dní pred dátumom príchodu, bude Vám účtovaný poplatok vo výške 10 % z celkovej ceny rezervácie.

Ak zrušíte alebo zmeníte rezerváciu do 30 dní pred dátumom príchodu, bude Vám účtovaný poplatok vo výške 30 % z celkovej ceny rezervácie.

Ak zrušíte alebo zmeníte rezerváciu do 14 dní pred dátumom príchodu, bude Vám účtovaný poplatok vo výške 50% z celkovej ceny rezervácie.

Ak zrušíte alebo zmeníte rezerváciu do 8 dní pred dátumom príchodu, bude Vám účtovaný poplatok vo výške 70 % z celkovej ceny rezervácie.

Ak zrušíte alebo zmeníte rezerváciu do 3 dní pred dátumom príchodu, bude Vám účtovaný poplatok vo výške 100 % z celkovej ceny rezervácie.

 

 V prípade rezervácie pri väčších skupinách sa dané storno podmienky lýšia, pre bližše informácie je potrebné kontaktovať hotelové zariadenie.