Storno podmienky

1. Hotel si vyhradzuje právo požadovať od klienta pri rezervácii zálohovú platbu vo výške 30%z ceny ubytovania. Rezervácia sa stáva záväznou pre hotel až po obdržaní zálohovej platby na účet hotela.

2. Hotel je oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky v prípade, že klient zruší svoju rezerváciu pobytu písomne, elektronicky, telefonicky v nasledovných lehotách:

Rezerváciu ubytovania klient môže stornovať 31 dní pred príchodom bez storno poplatkov.

Ak zrušíte alebo zmeníte rezerváciu do 29 dní pred dátumom príchodu, bude Vám účtovaný poplatok vo výške 10 % z celkovej ceny rezervácie.

Ak zrušíte alebo zmeníte rezerváciu do 21 dní pred dátumom príchodu, bude Vám účtovaný poplatok vo výške 30 % z celkovej ceny rezervácie.

Ak zrušíte alebo zmeníte rezerváciu do 8 dní pred dátumom príchodu, bude Vám účtovaný poplatok vo výške 80 % z celkovej ceny rezervácie.

Ak zrušíte alebo zmeníte rezerváciu neskôr alebo sa nedostavíte, bude Vám účtovaný poplatok vo výške 100 % z celkovej ceny rezervácie